Prismakijker

Een andere term voor een verrekijker die u kunt tegenkomen, is prismakijker. Een verrekijker bestaat over het algemeen uit een objectief (de lens aan het einde) en een oculair (de lens waar u doorheen kijkt). Hierbij zijn prisma’s nodig om het beeld dat u ziet rechtop weer te geven. Als u door een verrekijker zonder prisma’s kijkt, ziet u dus de wereld op z’n kop. Een andere functie die de prisma’s vervullen, is dat zij de lichtstralen als het ware samenvouwen, waardoor de verrekijker kleiner van vorm kan zijn.

Typen

Er bestaan verschillende typen verrekijkers, maar het meest verkochte type is de binoculaire verrekijker. Hier kijkt u met twee ogen doorheen. Een ander type is de monoculaire kijker, waar u met slechts één oog doorheen kijkt. Beide typen gebruiken hetzelfde optische systeem. Als u van plan bent de verrekijker intensief te gebruiken, biedt een binoculaire kijker waarschijnlijk het meeste oogcomfort.

Porro en dakkant

De binoculaire verrekijker kan onderverdeeld worden in twee subgroepen: de dakkant verrekijker en de porro verrekijker. De dakkant verrekijker heeft dakkantprisma’s (of pentaprisma’s). Dit betekent dat de lichtstralen via een rechte lijn door de kijkers heengaan. Voordeel hiervan is dat de dakkant verrekijker doorgaans handzamer is. De porro verrekijker heeft porroprisma’s en deze geleiden de lichtstralen via een knik door de kijker heen. Dit betekent dat het oculair en het objectief zich niet in een rechte lijn van elkaar bevinden. Het voordeel van de porro kijker is u hiermee doorgaans meer diepte kunt waarnemen. Zij zijn daarentegen vaak wel groter dan de dakkant kijkers. 

Vergroting en objectiefdiameter

De vergrotingsfactor en de diameter van het objectief hangen met elkaar samen. Beide kunt u afleiden uit de combinatie van de twee getallen die op de kijker staan (bijvoorbeeld 10x60). Het eerste getal geeft de vergrotingsfactor weer en het tweede getal de diameter van het objectief in millimeters. Het voordeel van een grotere objectiefdiameter is dat hier meer licht doorheen kan, waardoor u een helderder beeld kunt zien. 

Schemergetal

Als u een indruk wilt krijgen van de prestaties van de verrekijker als geheel, kan het schemergetal u helpen. Als vuistregel geldt: hoe groter het schemergetal, hoe beter de verrekijker presteert bij ongunstige lichtomstandigheden. U kunt het schemergetal berekenen door een berekening in twee stappen. Ten eerste vermenigvuldigt u de vergroting en de objectiefdiameter met elkaar. Daarna trekt u de wortel uit het getal dat uit deze vermenigvuldiging komt. Wat betekent het schemergetal concreet? Als u het schemergetal vermenigvuldigt met tien, is dat het aantal meters waarbij u in ongunstige omstandigheden nog in staat bent om details te onderscheiden.